Today's over...


Het nieuwe platform

Bekijk de video

Today´s Comfort

Cees Smit

Deze actie

Willemijn Welten

De gebruikers-sessies

Cees Smit

De resultaten van de gebruikers-sessies zijn bekend

31 Augustus 2011

Er was erg veel belangstelling voor de gebruikers-sessie waar beleggers hun wensen ten aanzien van het nieuwe handelsplatform konden uitspreken. Beleggers vanuit heel Nederland hebben zich aangemeld om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van ons nieuwe online handelsplatform.

Uiteindelijk hebben wij 25 beleggers uitgenodigd om deel te nemen aan een gebruiker-sessie. Tijdens de gebruikers-sessies zijn er een aantal vragen behandeld. Deze vragen zijn geformuleerd op basis van de eerste resultaten en zijn bedoeld om een aantal zaken uit te diepen. De resultaten van de gebruikers-sessies en ingezonden bouwstenen vormen de basis voor ons te ontwikkelen handelsplatform.


Uit de statistieken is gebleken dat gebruiksgemak de belangrijkste eigenschap is van een ideaal handelsplatform. Wat maakt een handelsplatform makkelijk in gebruik?

Gebruiksgemak is een subjectief begrip en houd voor iedere belegger iets anders in. Desondanks waren er een aantal factoren die meerdere malen genoemd werden tijdens de gebruikers-sessies die het nieuwe handelsplatform gebruiksvriendelijker zouden maken. Zo noemde 80% van de deelnemers makkelijke order functionaliteit en duidelijke overzichten van alle opties, turbo’s en aandelen. Andere facetten die het gebruiksgemak volgens de deelnemers zouden vergroten zijn:

  • Nederlandstalig handelsplatform
  • Combinatie orders
  • Nieuws feed
  • Real time koersinformatie
  • Stabiliteit
  • Storingsvrij


Wat zijn de belangrijkste producten die verhandelbaar moeten zijn via het online handelsplatform?

We hebben aan de deelnemers van de gebruikers-sessie gevraagd in welke producten zij allemaal handelen. Van al deze producten hebben ze vervolgens een top 4 samengesteld. In het onderstaande figuur is duidelijk te zien dat aandelen en opties door een meerderheid als belangrijkste producten worden beschouwd, opgevolgd door futures en turbo’s.Wat zijn de belangrijkste markten waarop u wilt kunnen handelen via het online handelsplatform?

Als belegger heb je op ons huidig platform een breed scala aan markten waarop je kunt handelen. In het onderstaande cirkeldiagram wordt in één oogopslag duidelijk wat volgens de deelnemers van de gebruikers-sessie de belangrijkste handelsmarkten zijn. Een ruime meerderheid van de deelnemers vindt de Europese en Amerikaanse markt het belangrijkst. Maar ook de Duitse, Canadese en Aziatische markt werden benoemd als belangrijke handelsmarkten.Welke informatie is essentieel op een online handelsplatform?

Om goed te kunnen handelen op het online handelsplatform hebben de deelnemers aangegeven dat het van essentieel belang is om uitgebreide technische analyses uit kunnen voeren. Daarnaast beschikken zij graag over real-time koersinformatie en nieuws feeds op het handelsplatform.

Uit de reacties is gebleken dat een ruime meerderheid van de informatie en functies op het handelsplatform overbodig zijn, vindt u dat ook?

Het grootste gedeelte van de deelnemers gaf aan slechts een klein deel van ons uitgebreide en geavanceerde handelsplatform gebruik te maken. Velen gaven aan het nut van de vele mogelijkheden wel in te zien maar er desondanks zelden gebruik van te maken. Een handelsplatform met minder mogelijkheden zou volgens de deelnemers het gebruikersgemak vergroten omdat het handelsplatform hierdoor overzichtelijk wordt voor mensen die niet gebruik maken van de geavanceerde functies en mogelijkheden.


Cees Smit over crowdsourcing

31 Augustus 2011

Er zijn beleggers en analisten die denken dat de social media bedrijven zoals Linked In en Twitter geen waarde hebben.
Echter iets heeft economische waarde als het ook een toegevoegde waarde heeft en dat hebben deze bedrijven wel degelijk en ik kan het weten want ik spreek uit ervaring.

Wat is het geval?
Voor ons nieuw te ontwikkelen handelsplatformriepen we als Today’s brokers de hulp in van de onzeklanten, wat zij goed en juist niet goed vonden aan ons bestaande handelsplatform? Als bedrijf ben je eigenlijk nog geïnteresseerder in mening van mensen die ervoor kozen om geen klantbij je te worden, deze mensen hebben namelijk een reden gehad niet voor jouw bedrijf te kiezen. We zochten dus de mening van de beleggers die nu nog bij de concurrent zitten.

De vraag was dus hoe krijg je die meningen?
Vroeger moest jedaar dure en langdradige marktonderzoekenvoor kopen om die kennis over de concurrent enwensen van de klant in kaart gebracht te krijgen. Nu is het via crowdsourcing en social media relatief eenvoudig om mensen (in ons geval de belegger) omhun mening te vragen. Soms is het niet leuk als mensen ongevraagd hun mening geven maar in dit geval is het altijd gevraagd en helpen grote groepen beleggers ons methun ideeen over het "ideale" handelsplatform. Op onze beurtkunnen wij deze mensen weer helpen door hun wensen in te willigen.Dit voor ons een mooi voorbeeld waaruit de waarde van social media blijkt wantuiteindelijk is er zo voor iedereen een win win situatie.

Bekijk hier de ingezonden bouwstenen

Test Cool helpt mee

Snelheid
Stabiliteit
Gebruiksgemak

TEST

Niels Bijlsma helpt mee

Gebruiksgemak
Stabiliteit
Beschikbare beurzen

Wesley Herpoelaert helpt mee

Gebruiksgemak
Realtime koersen
Stabiliteit